1301, 2017

Komunalno društvo Viškovo d.o.o. započelo je početkom godine obavljanje djelatnosti pometanja i pražnjenja košarica na području Općine Viškovo.

Nadamo se da je u ovih desetak dana vidljiv naš trud prema čišćem okolišu.

Za sve sugestije i dojave javite se na naš telefon 445760 ili e-mail info@kd-viskovo.hr.

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji.

Pometanje-1

Pometanje-2

Pometanje-3

212, 2016

Natječaj za radna mjesta

Komunalno društvo Viškovo d.o.o. raspisuje natječaj za primanje 5 radnika u radni odnos to na neodređeno vrijeme 2 radnika i određeno vrijeme 3 radnika.

Pogledajte natječaj

 

1811, 2016

Natječaj za radna mjesta

Komunalno društvo Viškovo d.o.o. raspisuje natječaj za radno mjesto sa opisom poslova kako slijedi:

1.1. RADNO MJESTO: Suradnik na organizaciji komunalnih djelatnosti (M/Ž)

Komunalno društvo Viškovo d.o.o. raspisuje natječaj za primanje osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na rok od godine dana za Suradnika na organizaciji komunalnih djelatnosti (M/Ž).

Pogledajte natječaj

2508, 2016

Prvi rezultati KD-Viškovo

Po provedenom natječaju Komunalno društvo Viškovo d.o.o. za početak, sukladno preuzetim poslovima, kadrovski se ekipiralo sa tri radnika. Zaposleni su komunalni radnik 1 – vrtlar, komunalni radnik 2 i komunalni radnik 2 – čistačica koji su početkom kolovoza započeli sa radom.
Uređene su i radne prostorije na groblju i to radni prostor sa tušem, vanjski kontejner i skladište kod niša.
Od poslova koje smo preuzeli sada se trenutno uređuje groblje Viškovo. Uredno se svaki dan čiste košare i obavljaju drugi poslovi čišćenja. Uređuju se staze i obrezuju živice, vrši se zalijevanje zelenih površina i obavlja košnja. Planirano je da se tijekom ovog i rujna mjeseca kompletno urede sve zelene površine, kako bi se pripremile za zimsko vrijeme.
Za rad se koriste novonabavljeni alati i strojevi i to: tri motorne kose, motorna pila, kosilica, škare, dva motorna puhaća i dvije ručne prskalice.
Prvi rezultati novog uređenja se već i vide.

 

Naše djelatnosti

Poveznice

Općina Viškovo

Primorsko-goranska županija

Turistička zajednica Viškovo

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

Čistoća d.o.o. Rijeka

Autotrolej d.o.o. Rijeka

zakrpajto

 

 

 

Dokumenti

Više...

Vizija

Moderno organiziranom i osnovanom komunalnom tvrtkom prilagođenom novim uvjetima poslovanja, a po uspostavi svih komunalnih servisa, povećati standard, odgovornost i stručnu kvalitetu tvrtke Komunalno društvo Viškovo d.o.o., te unaprijediti kontrolu i efikasnost vršenja komunalnih poslova u skladu sa lokalnim, hrvatskim i europskim standardima, uz visoki stupanj društvene odgovornosti prema vlasniku, korisnicima usluga, lokalnom stanovništvu i radnicima tvrtke.

Više...
Više...

Misija

Kroz moderan komunalni servis usluga predanim radom svojih radnika i suradnjom sa javno upravom općine, mještana i poduzetnika, osigurati svima život u uređenom, ljepšem i zdravijem okruženju kroz održavanje čistoće i javnih površina i zelenila sukladno načelima održivog razvoja lokalne zajednice, poštujući zaštitu okoliša i zakonske propise.

Više...