Javna nabava – polovna cestovna čistilica

Sukladno odluci direktora pokrenut je postupak nabave za nabavu robe – polovna cestovna čistilica stara do 10 godina, evidencijski broj nabave: NJ-12/17, a za koju sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br: 120/16) i Pravilnika o postupku jednostavne nabave od 19.06.2017. godine članak. 10 st. 3. Naručitelj nema obveze provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi.

 

Ovim putem pozivamo na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude za nabavu polovne cestovne čistilice, te objavljujemo upit i poziv za dostavu ponuda, koji se bavi nabavom i služi kao podloga za nuđenje dobave navedenog vozila.

1. Opći podaci

1.1.Naručitelj

Naziv tvrtke KOMUNALNO DRUŠTVO VIŠKOVO d.o.o.
OIB: 57661259388
Adresa Vozišće 3, HR-51216 Viškovo
Osnivač Općina Viškovo
Službena WEB stranica www.kd-viskovo.hr
Adresa elektroničke pošte: direktor@kd-viskovo.hr
Odgovorna osoba Dragan Blažević

 

1.2 Služba i osoba zadužena za kontakt te WEB stranice za objavu

KOMUNALNO DRUŠTVO VIŠKOVO d.o.o. Viškovo, Vozišće 3, HR 51216 Viškovo, tel 051 445 760, fax 051 445 761, direktor Dragan Blažević, tel. 098-340-470, službene WEB stranice društva: www.kd-viskovo.hr.

 

Rok za dostavu ponude je petak 15.01.2018. godine do 14.00 sati bez obzira na način dostave ponude.

 

Cijeli službeni tekst nadmetanja objavljuje se u nastavku u privitku ove obavijesti.

Javna nabava