Natječaj za primanje radnika

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora sa 21. sjednice od 11. lipnja 2018. godine, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o., donosi dana 15. lipnja 2018. godine ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA za primanje radnika u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2018. [...]