Čišćenje javnih površina i zgrada obuhvaća slijedeće radove i usluge:

  1. Čišćenje javnih površina
  • Pometanje javno prometnih površina
  • Pražnjenje košarica s odvozom i zbrinjavanjem otpada
  • Pranje staklenih površina na autobusnim čekaonicama
  • Pranje površina visokotlačnom pumpom

2. Čišćenje zgrada – poslovnih prostora Općine obuvača poslove čišćenja za

  • Zgradu općinske uprave
  • Dom branitelja sa upravom društva
  • Mrtvačnicu i dva WC-a na groblju Viškovo
  • Povremeno će se obavljati čišćenja i to za Dom Marinići, staru školu u Saršonima – vijećnicu