Novosti

Novosti

Ovdje možete pronaći sve novosti vezane za Komunalno društvo Viškovo te zakonske promjene i obveze.

PROMJENA ADRESE
Uprava Komunalnog društva Viškovo d.o.o. preselila je u poslovni prostor u prizemlju Stare škole Saršoni na adresi Saršoni 19, Viškovo.
Stranke se primaju u uredovno vrijeme od 7.00 – 15.00 svaki radni dan od ponedjeljka do petka.
Svi ostali kontakti telefonom i elektroničkom poštom ostaju nepromijenjeni.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO:

a) Neodređeno vrijeme
RADNO MJESTO: Komunalni radnik 2 (čistačica-spremačica) (M/Ž)
BROJ IZVRŠITELJA: 1

b) Određeno vrijeme na 6 mjeseci
RADNO MJESTO: Komunalni radnik 2 (pometanje, zelene površine, na održavanju cesta i javnih površina) (M/Ž)
BROJ IZVRŠITELJA: 2

Natječaj

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO:
Komunalni radnik 2 (pometanje, zelene površine, na održavanju cesta i javnih površina) (M/Ž)

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
– I ili II. stupanj stručne spreme (OŠ ili PKV),
– nije potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
– položen ispit za rukovanje alatom i opremom,
– poznavanje rada na računalu.

PROBNI RAD: 3 mjeseca

POSEBNI UVJETI: Vozačka dozvola B kategorije

Cijeli natječaj

 

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora sa 21. sjednice od 11. lipnja 2018. godine, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o, donosi dana 11. srpnja 2018. godine

 

ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA

za primanje radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

  1. Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2018. godinu, a zbog odlaska radnika, raspisuje se natječaj za radno mjesto na groblju Viškovo kako slijedi:

RADNO MJESTO: Komunalni radnik 2 (pometanje, zelene površine, na održavanju cesta i javnih površina) (M/Ž)

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

– I ili II. stupanj stručne spreme (OŠ ili PKV),
– nije potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
– položen ispit za rukovanje alatom i opremom,
– poznavanje rada na računalu.

PROBNI RAD: 3 mjeseca

POSEBNI UVJETI: Vozačka dozvola B kategorije

Pogledajte natječaj

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora sa 21. sjednice od 11. lipnja 2018. godine, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o., donosi dana 15. lipnja 2018. godine


ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA

za primanje radnika u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja

  1. Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2018. godinu raspisuje se natječaj za radno mjesto kako slijedi:

RADNO MJESTO: Komunalni radnik 2 (čistačica-spremačica) (M/Ž)
BROJ IZVRŠITELJA: 1
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
– I ili II. stupanj stručne spreme (OŠ ili PKV),
– nije potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
– položen ispit za rukovanje alatom i opremom, ili izjava de će isto položiti,
– poznavanje rada na računalu.
PROBNI RAD: 3 mjeseca

Pogledajte natječaj

Obavijest o promjeni ljetnog radnog vremena uprave Komunalnog društva Viškovo d.o.o. od 01. svibnja 2018.

Radi prilagodbe radnom vremenu i aktivnostima koje društvo provodi tijekom ljetnih mjeseci mijenja se radno vrijeme uprave društva u sjedištu društva u Viškovu, Vozišće 3.

Novo radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 07.00 do 15.00 sati do kraja rujna 2018. godine.

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

Natječaj za radna mjesta

Komunalno društvo Viškovo d.o.o. raspisuje natječaj za primanje 3 radnika u radni odnos.

Pogledajte natječaj

Javna nabava – polovna cestovna čistilica

Sukladno odluci direktora pokrenut je postupak nabave za nabavu robe – polovna cestovna čistilica stara do 10 godina, evidencijski broj nabave: NJ-12/17, a za koju sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br: 120/16) i Pravilnika o postupku jednostavne nabave od 19.06.2017. godine članak. 10 st. 3. Naručitelj nema obveze provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi.

 

Ovim putem pozivamo na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude za nabavu polovne cestovne čistilice, te objavljujemo upit i poziv za dostavu ponuda, koji se bavi nabavom i služi kao podloga za nuđenje dobave navedenog vozila. (više…)

Koševi za odlaganje lampiona i svijeća

Na groblju Viškovo postavljeni su koševi za odlaganje plastičnih lampiona i svijeća na 4 mjesta uz ulaze. Općina Viškovo izvršila je nabavu koševa, a komunalno društvo će u sklopu svojih redovnih aktivnosti izvršiti ekološko zbrinjavanje tako prikupljenog plastičnog otpada.

Prikupljaju se samo lampioni od svijeća, dok je lampione sa baterijskim ulošcima potrebno odvajati u postojeće koševe.

Ovim malim korakom, pored kontinuiranog rada u reciklažnom dvorištu, nastavljamo odvojeno prikupljanje i ove vrste otpada

Kos-za-lampione-i-svijece-1sw

Kos-za-lampione-i-svijece-2

Kos-za-lampione-i-svijece-3

Kos-za-lampione-i-svijece-5

Kos-za-lampione-i-svijece-4

Aktivnosti i aktualnosti iz rada Komunalnog društva Viškovo

Tijekom ljeta 2017. Komunalno društvo Viškovo u potpunosti se formiralo i s 14 zaposlenika obavljalo sve predviđene komunalne djelatnosti. Održavalo se i mjesečno čistilo preko 438.000 m2 javno prometnih površina i puteva, ispraznilo preko 600 košarica, uredilo u potpunosti javne zelene površine od kojih je 15 dječjih igrališta i parkova, 5 spomenika s okolišem te 15 zelenih javnih površina i oko 100 km prometnica. U tijeku je ponovljeni ciklus održavanja sukladno potrebama. Kontinuirano se održava i javna rasvjeta te je do sada zamijenjeno oko 260 svjetiljki.

Kroz održavanje vertikalne signalizacije izvršili smo preko 40 popravaka znakova te zamijenili 34 prometna znaka i 6 ogledala. Kroz sljedeći mjesec planirana je zamjena još 20-ak znakova i ogledala. Također, uz održavanje dječjih igrališta, održava se i urbana oprema na igralištima, koja se u posljednje vrijeme često devastira čime se usporava napredovanje u ostalim segmentima održavanja.

Kontinuirano se nastavlja s radom Reciklažnog dvorišta Viškovo na lokaciji u Marinićima. Do sada je u dvorištu zaprimljeno preko 400 raznih količina otpada koje dovoze mještani Viškova. Radi se o količinama koje su u kategoriji kućnog otpada i zaprimaju se u težinama do 200 kg svakih 6 mjeseci. Svaka količina posebne vrste otpada se važe i mještani je odlažu u za to predviđeni spremnik u reciklažnom dvorištu. Svaka vrsta otpada se posebno evidentira. Tako dopremljena količina zbrinutog otpada je za mještane Općine Viškovo besplatna.

Reciklažno dvorište Viškovo u Radnoj zoni Marinići svečano je pušteno u rad 26.04.2017., a Komunalno društvo Viškovo d.o.o. je s jučerašnjim danom započelo s radom na njegovom upravljanju i gospodarenju.

Korištenje dvorišta je omogućeno samo stanovnicima Općine Viškovo, uz predočenje osobne iskaznice. Moći će besplatno zbrinjavati vrijedne sirovine koje se mogu ponovo upotrijebiti ili reciklirati, kao i razne problematične vrste otpada iz kućanstva.

Radno vrijeme u kojem je reciklažno dvorište otvoreno za prijem otpada je utorkom i četvrtkom od 17 do 20 sati te srijedom i subotom od 9 do 13 sati.

U reciklažnom dvorištu nije dozvoljeno zbrinjavanje i odlaganje otpada od strane tvrtki, obrtnika, pojedinaca i drugih pravnih subjekata koji obavljaju djelatnost te su dužni otpad odlagati i zbrinjavati putem ovlaštenih prikupljača otpada.

Unaprijed razvrstani otpad u reciklažnom dvorištu mještanin Viškova – vlasnik otpada, sam odlaže u označene spremnike prema svakoj vrsti otpada.

Ondje je moguće zbrinuti otpadni papir i karton, otpadni metal, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni otpad, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema.

Ujedno je moguće odložiti problematičan otpad iz kućanstva: otpadna ulja i masti, fluorescentne i štedne žarulje, sredstva za čišćenje, kiseline, lužine, otapala, ambalaža od opasnih tvari, metalna ambalaža pod tlakom, boje i slično, otapala, kiseline, lužine, deterdženti.

Osim toga, mještani mogu zbrinuti i otpadne tonere, otpadne gume kao i građevni otpad iz kućanstva, odnosno samo onaj koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kilograma u šest uzastopnih mjeseci. To su primjerice: beton, cigle, crijep/pločice i keramika te ostaci građevinskih materijala nastali od manjih rušenja ili adaptacija kuća.

Dobrodošli!

Komunalno društvo Viškovo d.o.o.

Natječaj za radna mjesta

Komunalno društvo Viškovo d.o.o. raspisuje natječaj za primanje 2 radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (M/Ž)

Pogledajte natječaj

Komunalno društvo Viškovo d.o.o. započelo je početkom godine obavljanje djelatnosti pometanja i pražnjenja košarica na području Općine Viškovo.

Nadamo se da je u ovih desetak dana vidljiv naš trud prema čišćem okolišu.

Za sve sugestije i dojave javite se na naš telefon 445760 ili e-mail info@kd-viskovo.hr.

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji.

Pometanje-1

Pometanje-2

Pometanje-3

Natječaj za radna mjesta

Komunalno društvo Viškovo d.o.o. raspisuje natječaj za primanje 5 radnika u radni odnos to na neodređeno vrijeme 2 radnika i određeno vrijeme 3 radnika.

Pogledajte natječaj

 

Natječaj za radna mjesta

Komunalno društvo Viškovo d.o.o. raspisuje natječaj za radno mjesto sa opisom poslova kako slijedi:

1.1. RADNO MJESTO: Suradnik na organizaciji komunalnih djelatnosti (M/Ž)

Komunalno društvo Viškovo d.o.o. raspisuje natječaj za primanje osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na rok od godine dana za Suradnika na organizaciji komunalnih djelatnosti (M/Ž).

Pogledajte natječaj

Prvi rezultati KD-Viškovo

Po provedenom natječaju Komunalno društvo Viškovo d.o.o. za početak, sukladno preuzetim poslovima, kadrovski se ekipiralo sa tri radnika. Zaposleni su komunalni radnik 1 – vrtlar, komunalni radnik 2 i komunalni radnik 2 – čistačica koji su početkom kolovoza započeli sa radom.
Uređene su i radne prostorije na groblju i to radni prostor sa tušem, vanjski kontejner i skladište kod niša.
Od poslova koje smo preuzeli sada se trenutno uređuje groblje Viškovo. Uredno se svaki dan čiste košare i obavljaju drugi poslovi čišćenja. Uređuju se staze i obrezuju živice, vrši se zalijevanje zelenih površina i obavlja košnja. Planirano je da se tijekom ovog i rujna mjeseca kompletno urede sve zelene površine, kako bi se pripremile za zimsko vrijeme.
Za rad se koriste novonabavljeni alati i strojevi i to: tri motorne kose, motorna pila, kosilica, škare, dva motorna puhaća i dvije ručne prskalice.
Prvi rezultati novog uređenja se već i vide.

 

Zatvoren natječaj za radna mjesta

Natječaj za primanje radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u KD Viškovo završen je
12.07.2016. u 12.00 h.
U tijeku je odabir kandidata koji ispunjavaju uvjete.
Zahvaljujemo svima koji su se prijavili.

Objava u Novom listu 9.07.2016.

Natječaj za zapošljavanje 6 radnika

NoviList

Komunalno društvo Viškovo otvorilo 6 novih radnih mjesta

Komunalno društvo Viškovo koje je s radom započelo tijekom mjeseca ožujka, objavilo je sukladno planu poslovanja za 2016. godinu Natječaj za zapošljavanje ukupno 6 radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, čime će se omogućiti početak konkretnih poslovnih aktivnosti na terenu.

Planom rada društva početkom kolovoza 2016. godine preuzima se dio komunalnih usluga u okviru registrirane djelatnosti koje društvo može pružiti. Obavljati će se usluge održavanja groblja i zelenih površina na njemu sa čišćenjem groblja, održavanje ostalih javnih i zelenih površina sa čišćenjem, pranjem i zalijevanjem istih, te čišćenje poslovnih objekata Općine i pojedinih proračunskih korisnika, uz pružanje usluga trećim osobama po ugovoru ili narudžbi. Početkom zadnjeg kvartala preuzeti će se upravljanje novosagrađenim reciklažnim dvorištem sa pripadnim gospodarenjem odloženih odvojenih frakcija otpada i započeti aktivnosti oko uspostave ponovne uporabe otpada.

Kako bi se navedene aktivnosti realizirale u prvoj fazi planirano je zapošljavanje 6 radnika te je 01.07.2016. godine otvoren natječaj za popunu tri grupe radnih mjesta i to za komunalnog radnika 1-vrtlar, komunalnog radnika 2 (pometanje, zelene površine, održavanje cesta i javnih površina) sa tri izvršitelja i komunalnog radnika 2 (čistačica-spremačica) sa dva izvršitelja. Rad se zasniva na neodređeno vrijeme sa probnim radom od tri mjeseca i na njega se mogu prijaviti svi zainteresirani oba spola, koji udovoljavaju propisanim uvjetima.

Natječaj je službeno objavljen i na novim službenim mrežnim stranicama Komunalnog društva Viškovo d.o.o. www.kd-viskovo.hr , gdje su dane sve pojedinosti o Natječaju koji je objavljen i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Općine Viškovo.

Nove mrežne stranice su u probnom radu, a pružati će, pored aktualnosti i natječaja, sve podatke o radu i aktivnostima koje komunalno društvo provodi. Modernog su dizajna i omogućavaju lak i pregledan način dobivanja i pretraživanja svih potrebnih podataka o statusu i radu društva te su još jedan doprinos lakšoj i kvalitetnijoj komunikaciji komunalnog društva i korisnika njegovih usluga, odnosno svih mještana Općine Viškovo.

Dobrodošli

na službene stranice Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za komunalne djelatnosti.

Općina Viškovo, temeljem Odluke Općinskog Vijeća, osnovala je svoje trgovačko društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti koje je započelo sa radom početkom mjeseca travnja 2016. godine,  a po okončanju postupka registracije društva.

Postavljenjem ovih službenih mrežnih stranica u probni rad želimo Vam još više približiti sve aktivnosti i rad našeg modernog komunalnog servisa usluga kojem težimo. Nadamo se da ćemo dodatno kroz ovaj medij i u suradnji sa Vama kao našim korisnicima usluga doprinijeti sredini u kojoj poslujemo i komunalno uređenom, čistom i održivom okolišu Općine Viškovo.

Srdačno,

Dragan Blažević, dipl. ing. građ., direktor