Novosti

Novosti

Ovdje možete pronaći sve novosti vezane za Komunalno društvo Viškovo te zakonske promjene i obveze.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2020. godinu raspisuje se natječaj za radna mjesta kako slijedi

a) Neodređeno vrijeme

  1. RADNO MJESTO: Administrator komunalnih poslova (M/Ž)
  2. RADNO MJESTO: Komunalni radnik 2 (pometanje, zelene površine, na održavanju cesta i javnih površina) (M/Ž)

b) Određeno vrijeme na 12 mjeseci – nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno

  1. RADNO MJESTO: Komunalni radnik 2 (čistačica-spremačica) (M/Ž)

Natječaj

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

RADNO MJESTO: Komunalni radnik 2 (pometanje, zelene površine, na održavanju cesta i javnih
površina) (M/Ž) – određeno vrijeme na 6 mjeseci
BROJ IZVRŠITELJA: 3
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
– I ili II. stupanj stručne spreme (OŠ ili PKV),
– nije potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
– položen ispit za rukovanje alatom i opremom, ili izjava de će isto položiti,
PROBNI RAD: 3 mjeseca
POSEBNI UVJETI: Vozačka dozvola B kategorije

Natječaj

RECIKLAŽNO DVORIŠTE VIŠKOVO POČINJE PREUZIMANJE RECIKLABILNOG OTPADA I PODJELU KOMPOSTERA

Reciklažno dvorište Viškovo počinje preuzimanje reciklabilnog otpada i podjelu kompostera od 28.04.2020. po dosadašnjem radnom vremenu utorak i četvrtak od 17-20 sati i srijeda i subota od 9-13 sati

Sukladno Odluci o radnom vremenu i načinu rada djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 od 24.04.2020. te odluci stožera CZ Općine Viškovo od 27.04.2020. nastavlja se rad prihvata reciklabilnog otpada i podjelu kompostera u Reciklažnom dvorištu Viškovo.

U svjetlu najnovijih odluka Vlade RH sa jučerašnje sjednice da se započne sa ublažavanjem mjera protiv korona virusa u prvoj fazi  od utorka 28. travnja se omogućuje nastavak rada svim poslovnim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnosti, gdje se ne ostvaruje bliski kontakt s klijentima i to uz poštovanje mjera fizičke udaljenosti.

Rad reciklažnog dvorišta primijeniti će se na način da se rad s korisnicima uz poštovanje preporučenih epidemioloških mjera, puštanjem jednog po jednog korisnika u prostor reciklažnog dvorišta poštujući mjere fizičke udaljenosti od minimalno 2 metra.

Svi korisnici sa svojim prijevoznim sredstvima bi svoj otpad kao i do sada odložili na predviđena mjesta unutar Reciklažnog dvorišta Viškovo uz prethodno pokazani službeni dokument identifikacije. Radnik će broj dokumenta upisati u svoj očevidnik bez bliskog kontakta. Korisnik po odlaganju otpada vozilom napušta reciklažno dvorište.

Pod tim mjerama reciklažno dvorište se u redovan rad pušta od utorka 28.04.2020. po dosadašnjem radnom vremenu i to:

Utorak i četvrtak od 17-20 sati i srijeda i subota od 9-13 sati.

U isto vrijeme osiguralo bi se izdavanje kompostera po ustaljenom načinu rada.

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju,

OBAVIJEST O PREUZIMANJU KOMPOSTERA

Obavještavamo mještane koji su temeljem Javnog poziva ostvarili pravo na besplatni komposter za kućno kompostiranje, a nisu preuzeli komposter, da to mogu učiniti na sljedeći način:

  • Preuzimanje kompostera organizirano je u Reciklažnom dvorištu Viškovo srijedom od 16 do 20 sati te subotom od 9 do 13 sati uz strogo poštivanje svih mjera opreza, a vezano za situaciju s koronavirusom.
  • Korisnici koji imaju vaučer ulaze jedan po jedan u Reciklažno dvorište s automobilom, uzimaju zaštitne rukavice, osobno preuzimaju komposter i sami ga ukrcavaju u vozilo te na kraju potpisuju primitak na postavljenom stolu.
  • Djelatnik Reciklažnog dvorišta bit će opremljen zaštitnom maskom i rukavicama uz korisnike na propisanoj udaljenosti od 2 metra, ali bez dodira i kontakta s korisnicima.
  • Molimo korisnike da se pridržavaju svih mjera sigurnosti od zaraze i najkraćim putem napuste reciklažno dvorište.Ž

Zahvaljujemo unaprijed na razumijevanju-Komunalno društvo Viškovo d.o.o.
Dragan Blažević dipl. ing. građ., direktor

SUKLADNO ODLUCI NACIONALNOG STOŽERA ZA CIVILNU ZAŠTITU RH OD DANA 19.03.2020.
NISMO U MOGUĆNOSTI STRANKE ZAPRIMATI OSOBNO
ZA SVE UPITE MOLIMO DA NAS KONTAKTIRATE NA:

e-mail: direktor@kd-viskovo.hr
e-mail: tajnica @kd-viskovo.hr
telefon:              051 445 760
mobilni:              098 340 470

RECIKLAŽNO DVORIŠTE VIŠKOVO OD 14.03.2020. NE ZAPRIMA OTPAD

Sukladno zaključku sa sastanka u Općini Viškovo na temu koronavirusa održanog 12.03.2020. predloženo je se kao jedna od obvezatnih mjera u svrhu prevencije širenja koronavirusa primjeni obustava zaprimanja otpada u Reciklažnom dvorištu Viškovo do promjene okolnosti.

Mjera zatvaranja primijenila bi se od 14.03.2020. godine do daljnjega, odnosno do promjene okolnosti kao preventiva možebitnog širenja zaraze kako na djelatnike tako i na mještane Viškova koji odlažu otpad unutar reciklažnog dvorišta.

U nadi da ćemo ovu situaciju što brže prevladati zahvaljujemo na razumijevanju.

Direktor, Dragan Blažević, dipl. ing. građ.

Objava za medije Koronavirus

Odluka o privremenoj obustavi zaprimanja otpada u RED

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Natječaj za radno mjesto Poslovođa hortikulturnih radova.

Natječaj

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Natječaj za izbor i imenovanje člana Uprave Komunalnog društva Viškovo d.o.o

Natječaj

PROMJENA ADRESE
Uprava Komunalnog društva Viškovo d.o.o. preselila je u poslovni prostor u prizemlju Stare škole Saršoni na adresi Saršoni 19, Viškovo.
Stranke se primaju u uredovno vrijeme od 7.00 – 15.00 svaki radni dan od ponedjeljka do petka.
Svi ostali kontakti telefonom i elektroničkom poštom ostaju nepromijenjeni.

Obavijest o promjeni ljetnog radnog vremena uprave Komunalnog društva Viškovo d.o.o. od 01. svibnja 2018.

Radi prilagodbe radnom vremenu i aktivnostima koje društvo provodi tijekom ljetnih mjeseci mijenja se radno vrijeme uprave društva u sjedištu društva u Viškovu, Vozišće 3.

Novo radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 07.00 do 15.00 sati do kraja rujna 2018. godine.

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

Koševi za odlaganje lampiona i svijeća

Na groblju Viškovo postavljeni su koševi za odlaganje plastičnih lampiona i svijeća na 4 mjesta uz ulaze. Općina Viškovo izvršila je nabavu koševa, a komunalno društvo će u sklopu svojih redovnih aktivnosti izvršiti ekološko zbrinjavanje tako prikupljenog plastičnog otpada.

Prikupljaju se samo lampioni od svijeća, dok je lampione sa baterijskim ulošcima potrebno odvajati u postojeće koševe.

Ovim malim korakom, pored kontinuiranog rada u reciklažnom dvorištu, nastavljamo odvojeno prikupljanje i ove vrste otpada

Kos-za-lampione-i-svijece-1sw

Kos-za-lampione-i-svijece-2

Kos-za-lampione-i-svijece-3

Kos-za-lampione-i-svijece-5

Kos-za-lampione-i-svijece-4

Aktivnosti i aktualnosti iz rada Komunalnog društva Viškovo

Tijekom ljeta 2017. Komunalno društvo Viškovo u potpunosti se formiralo i s 14 zaposlenika obavljalo sve predviđene komunalne djelatnosti. Održavalo se i mjesečno čistilo preko 438.000 m2 javno prometnih površina i puteva, ispraznilo preko 600 košarica, uredilo u potpunosti javne zelene površine od kojih je 15 dječjih igrališta i parkova, 5 spomenika s okolišem te 15 zelenih javnih površina i oko 100 km prometnica. U tijeku je ponovljeni ciklus održavanja sukladno potrebama. Kontinuirano se održava i javna rasvjeta te je do sada zamijenjeno oko 260 svjetiljki.

Kroz održavanje vertikalne signalizacije izvršili smo preko 40 popravaka znakova te zamijenili 34 prometna znaka i 6 ogledala. Kroz sljedeći mjesec planirana je zamjena još 20-ak znakova i ogledala. Također, uz održavanje dječjih igrališta, održava se i urbana oprema na igralištima, koja se u posljednje vrijeme često devastira čime se usporava napredovanje u ostalim segmentima održavanja.

Kontinuirano se nastavlja s radom Reciklažnog dvorišta Viškovo na lokaciji u Marinićima. Do sada je u dvorištu zaprimljeno preko 400 raznih količina otpada koje dovoze mještani Viškova. Radi se o količinama koje su u kategoriji kućnog otpada i zaprimaju se u težinama do 200 kg svakih 6 mjeseci. Svaka količina posebne vrste otpada se važe i mještani je odlažu u za to predviđeni spremnik u reciklažnom dvorištu. Svaka vrsta otpada se posebno evidentira. Tako dopremljena količina zbrinutog otpada je za mještane Općine Viškovo besplatna.

Reciklažno dvorište Viškovo u Radnoj zoni Marinići svečano je pušteno u rad 26.04.2017., a Komunalno društvo Viškovo d.o.o. je s jučerašnjim danom započelo s radom na njegovom upravljanju i gospodarenju.

Korištenje dvorišta je omogućeno samo stanovnicima Općine Viškovo, uz predočenje osobne iskaznice. Moći će besplatno zbrinjavati vrijedne sirovine koje se mogu ponovo upotrijebiti ili reciklirati, kao i razne problematične vrste otpada iz kućanstva.

Radno vrijeme u kojem je reciklažno dvorište otvoreno za prijem otpada je utorkom i četvrtkom od 17 do 20 sati te srijedom i subotom od 9 do 13 sati.

U reciklažnom dvorištu nije dozvoljeno zbrinjavanje i odlaganje otpada od strane tvrtki, obrtnika, pojedinaca i drugih pravnih subjekata koji obavljaju djelatnost te su dužni otpad odlagati i zbrinjavati putem ovlaštenih prikupljača otpada.

Unaprijed razvrstani otpad u reciklažnom dvorištu mještanin Viškova – vlasnik otpada, sam odlaže u označene spremnike prema svakoj vrsti otpada.

Ondje je moguće zbrinuti otpadni papir i karton, otpadni metal, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni otpad, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema.

Ujedno je moguće odložiti problematičan otpad iz kućanstva: otpadna ulja i masti, fluorescentne i štedne žarulje, sredstva za čišćenje, kiseline, lužine, otapala, ambalaža od opasnih tvari, metalna ambalaža pod tlakom, boje i slično, otapala, kiseline, lužine, deterdženti.

Osim toga, mještani mogu zbrinuti i otpadne tonere, otpadne gume kao i građevni otpad iz kućanstva, odnosno samo onaj koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kilograma u šest uzastopnih mjeseci. To su primjerice: beton, cigle, crijep/pločice i keramika te ostaci građevinskih materijala nastali od manjih rušenja ili adaptacija kuća.

Dobrodošli!

Komunalno društvo Viškovo d.o.o.

Komunalno društvo Viškovo d.o.o. započelo je početkom godine obavljanje djelatnosti pometanja i pražnjenja košarica na području Općine Viškovo.

Nadamo se da je u ovih desetak dana vidljiv naš trud prema čišćem okolišu.

Za sve sugestije i dojave javite se na naš telefon 445760 ili e-mail info@kd-viskovo.hr.

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji.

Pometanje-1

Pometanje-2

Pometanje-3

Natječaj za radna mjesta

Komunalno društvo Viškovo d.o.o. raspisuje natječaj za primanje 5 radnika u radni odnos to na neodređeno vrijeme 2 radnika i određeno vrijeme 3 radnika.

Pogledajte natječaj

 

Prvi rezultati KD-Viškovo

Po provedenom natječaju Komunalno društvo Viškovo d.o.o. za početak, sukladno preuzetim poslovima, kadrovski se ekipiralo sa tri radnika. Zaposleni su komunalni radnik 1 – vrtlar, komunalni radnik 2 i komunalni radnik 2 – čistačica koji su početkom kolovoza započeli sa radom.
Uređene su i radne prostorije na groblju i to radni prostor sa tušem, vanjski kontejner i skladište kod niša.
Od poslova koje smo preuzeli sada se trenutno uređuje groblje Viškovo. Uredno se svaki dan čiste košare i obavljaju drugi poslovi čišćenja. Uređuju se staze i obrezuju živice, vrši se zalijevanje zelenih površina i obavlja košnja. Planirano je da se tijekom ovog i rujna mjeseca kompletno urede sve zelene površine, kako bi se pripremile za zimsko vrijeme.
Za rad se koriste novonabavljeni alati i strojevi i to: tri motorne kose, motorna pila, kosilica, škare, dva motorna puhaća i dvije ručne prskalice.
Prvi rezultati novog uređenja se već i vide.

 

Objava u Novom listu 9.07.2016.

Natječaj za zapošljavanje 6 radnika

NoviList

Komunalno društvo Viškovo otvorilo 6 novih radnih mjesta

Komunalno društvo Viškovo koje je s radom započelo tijekom mjeseca ožujka, objavilo je sukladno planu poslovanja za 2016. godinu Natječaj za zapošljavanje ukupno 6 radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, čime će se omogućiti početak konkretnih poslovnih aktivnosti na terenu.

Planom rada društva početkom kolovoza 2016. godine preuzima se dio komunalnih usluga u okviru registrirane djelatnosti koje društvo može pružiti. Obavljati će se usluge održavanja groblja i zelenih površina na njemu sa čišćenjem groblja, održavanje ostalih javnih i zelenih površina sa čišćenjem, pranjem i zalijevanjem istih, te čišćenje poslovnih objekata Općine i pojedinih proračunskih korisnika, uz pružanje usluga trećim osobama po ugovoru ili narudžbi. Početkom zadnjeg kvartala preuzeti će se upravljanje novosagrađenim reciklažnim dvorištem sa pripadnim gospodarenjem odloženih odvojenih frakcija otpada i započeti aktivnosti oko uspostave ponovne uporabe otpada.

Kako bi se navedene aktivnosti realizirale u prvoj fazi planirano je zapošljavanje 6 radnika te je 01.07.2016. godine otvoren natječaj za popunu tri grupe radnih mjesta i to za komunalnog radnika 1-vrtlar, komunalnog radnika 2 (pometanje, zelene površine, održavanje cesta i javnih površina) sa tri izvršitelja i komunalnog radnika 2 (čistačica-spremačica) sa dva izvršitelja. Rad se zasniva na neodređeno vrijeme sa probnim radom od tri mjeseca i na njega se mogu prijaviti svi zainteresirani oba spola, koji udovoljavaju propisanim uvjetima.

Natječaj je službeno objavljen i na novim službenim mrežnim stranicama Komunalnog društva Viškovo d.o.o. www.kd-viskovo.hr , gdje su dane sve pojedinosti o Natječaju koji je objavljen i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Općine Viškovo.

Nove mrežne stranice su u probnom radu, a pružati će, pored aktualnosti i natječaja, sve podatke o radu i aktivnostima koje komunalno društvo provodi. Modernog su dizajna i omogućavaju lak i pregledan način dobivanja i pretraživanja svih potrebnih podataka o statusu i radu društva te su još jedan doprinos lakšoj i kvalitetnijoj komunikaciji komunalnog društva i korisnika njegovih usluga, odnosno svih mještana Općine Viškovo.

Dobrodošli

na službene stranice Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za komunalne djelatnosti.

Općina Viškovo, temeljem Odluke Općinskog Vijeća, osnovala je svoje trgovačko društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti koje je započelo sa radom početkom mjeseca travnja 2016. godine,  a po okončanju postupka registracije društva.

Postavljenjem ovih službenih mrežnih stranica u probni rad želimo Vam još više približiti sve aktivnosti i rad našeg modernog komunalnog servisa usluga kojem težimo. Nadamo se da ćemo dodatno kroz ovaj medij i u suradnji sa Vama kao našim korisnicima usluga doprinijeti sredini u kojoj poslujemo i komunalno uređenom, čistom i održivom okolišu Općine Viškovo.

Srdačno,

Dragan Blažević, dipl. ing. građ., direktor