2611, 2021

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o, donosi dana 26.11. 2021. godine

ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA

za primanje 3 radnika/ce u radni odnos na neodređeno vrijeme

  1. RADNO MJESTO: Komunalni radnik 2 (pometanje, zelene površine, na održavanju cesta i javnih površina) (M/Ž)

BROJ IZVRŠITELJA: 2

  1. RADNO MJESTO: Komunalni radnik 2 (čistačica-spremačica) (M/Ž)

BROJ IZVRŠITELJA: 1

  1. Natječaj se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Komunalnog društva Viškovo d.o.o., www.kdviskovo.hr, oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje putem elektronske prijave i oglasnoj ploči Komunalnog društva Viškovo d.o.o. O natječaju će se elektronski obavijestiti i osnivač Općina Viškovo.
  2. Cijeli natječaj možete preuzeti ovdje
605, 2021

Početkom ovog tjedna započeli smo proljetno uređivanje i košnju prometnica na području općine Viškovo.

Košnje obuhvaća ukupno 88,7 km nerazvrstanih cesta i 20,5 km županijskih i lokalnih cesta.

Provoditi će se na način da se paralelno kose glavni pravci i pojedini sektori košnje kako je prikazano na planu sektora košnji.

Dinamika se prilagođava vremenskim uvjetima a načelan terminski plan obuhvaća prvu košnju kroz peti i početak šestog mjeseca.

Molimo mještane za razumijevanje zbog kraćih ometanja u prometu u uvažavanju tako nastalih okolnosti.

3103, 2021

5 GODINA POSTOJANJA I USPJEŠNOG RADA KOMUNALNOG DRUŠTVA VIŠKOVO D.O.O.

Svim dragim i vrijednim radnicima našeg društva ovom prilikom čestitamo na mini obljetnici našeg rada.

Moramo im se zahvaliti na predanom radu, strpljenju i stručnom izvršavanju radnih zadatka usprkos vremenu i iskušenjima čijih 5 godina je za nama.

Načelnici Općine Viškovo Sanji Udović kao predsjednici skupštine s njenim najbližim suradnicima u nadzornom odboru, zahvaljujemo na podršci, inicijativama i uspješnoj suradnji u vođenju društva.

Stručnim suradnicima Općine želimo da i dalje s nama uspješno realiziraju svakodnevne radne zadatke i zahvaljujemo na njihovom sudjelovanju u provođenju zacrtanih planova i komunalnih aktivnosti koje zajednički provodimo.

Hvala svim suradnicima i suradničkim tvrtkama koje uspješno s nama doprinose ostvarenju naših ciljeva.

I na kraju, ali nikako najmanje važno, Vama drage mještanke i mještani Viškovo zahvaljujemo na pohvalama, ponekim kritikama i strpljenju koje ste nam svakodnevno ukazivali u protekli 5 godina i tako nam pomažete u izvršavanje naše misije poboljšanja komunalnog standarda Općine Viškovo.

Uprava Komunalnog društva Viškovo d.o.o.

1603, 2021

POKRETANJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

upućivanje upita i poziva za dostavu ponuda za nabavu usluge odvoza, mljevenja i prijevoza glomaznog otpada iz RED Viškovo

  1. Evidencijski broj iz Plana nabave: BN-2021/1.
  2. Zakonska osnova za provođenje postupka nabave je članak Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br: 120/16) i Pravilnik o postupku jednostavne nabave od 19.06.2017. godine članak. 10 st.3.
  3. Odabrani postupak nabave: jednostavna nabava
  4. Prikupljanje ponuda je postupak nabave u kojem na temelju javno objavljenog poziva za prikupljanje ponuda svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.
  5. Poziv za javno prikupljanje ponuda objavljen je dana 16.03.2021. na ovim službenim internet stranicama naručitelja.

Dokumentaciju je moguće preuzeti na poveznici BN-2021/1

Naše djelatnosti

Poveznice

Općina Viškovo

Primorsko-goranska županija

Turistička zajednica Viškovo

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

Čistoća d.o.o. Rijeka

Autotrolej d.o.o. Rijeka

zakrpajto

 

 

 

Dokumenti

Više...

Vizija

Moderno organiziranom i osnovanom komunalnom tvrtkom prilagođenom novim uvjetima poslovanja, a po uspostavi svih komunalnih servisa, povećati standard, odgovornost i stručnu kvalitetu tvrtke Komunalno društvo Viškovo d.o.o., te unaprijediti kontrolu i efikasnost vršenja komunalnih poslova u skladu sa lokalnim, hrvatskim i europskim standardima, uz visoki stupanj društvene odgovornosti prema vlasniku, korisnicima usluga, lokalnom stanovništvu i radnicima tvrtke.

Više...
Više...

Misija

Kroz moderan komunalni servis usluga predanim radom svojih radnika i suradnjom sa javno upravom općine, mještana i poduzetnika, osigurati svima život u uređenom, ljepšem i zdravijem okruženju kroz održavanje čistoće i javnih površina i zelenila sukladno načelima održivog razvoja lokalne zajednice, poštujući zaštitu okoliša i zakonske propise.

Više...