2612, 2022

NG_2023

2511, 2022

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora odluka br. 6-19/22 od 04.11.2022. godine, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o, donosi dana 23.11. 2022. godine ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA za primanje 1 radnika/ce u radni odnos na određeno radno vrijeme na 12 mjesec – nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno (cijeli natječaj)

809, 2022

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o, donosi dana 06.09. 2022. godine

ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA

za primanje 2 radnika/ce u radni odnos na neodređeno vrijeme

  1. RADNO MJESTO: Komunalni radnik 2 (pometanje, zelene površine, na održavanju cesta i javnih površina) (M/Ž)

BROJ IZVRŠITELJA:

  1. Natječaj se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Komunalnog društva Viškovo d.o.o., www.kdviskovo.hr, oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje putem elektronske prijave i oglasnoj ploči Komunalnog društva Viškovo d.o.o. O natječaju će se elektronski obavijestiti i osnivač Općina Viškovo.
  2. Cijeli natječaj možete preuzeti ovdje
3003, 2022

Poštovani korisnici usluga Reciklažnog dvorišta Viškovo,

Sukladno potpisanom ugovoru Općine Viškovo sa KD Čistoća d.o.o. Rijeka, koja kao jedini pružatelj javne usluge prikupljanja otpada ujedno prema novim propisima, preuzima upravljanje Reciklažnog dvorišta Viškovo moramo pripremiti RED Viškovo za primopredaju novom upravitelju KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Slijedom toga od dana 29. ožujka 2022. moramo izvršiti zatvaranje RED Viškovo čime se otpad više ne ne može zaprimati do primopredaje novom pružatelju usluge. Sav otpad se do daljnjega u dogovoru sa KD Čistoća d.o.o. može također besplatno odlagati u RED Mihaćeva draga u Rijeci. (https://cistocarijeka.hr/imenik/reciklazno-dvoriste-mihaceva-draga/).

Zahvaljujemo svim dosadašnjim korisnicima i mještanima Općine Viškovo kao i upravi Općine Viškovo, s čijom suradnjom smo u proteklih 5 godina, kao jedini pružatelj usluge gospodarenja otpadom u reciklažnim dvorištima van javnih isporučitelja usluge, uspješno surađivali.

Kao zajednički rezultat zbrinuto je preko 1200 t raznog otpada, od čega 95% krupnog otpada, sigurno je i na ekološki prihvatljiv način i nije završilo neprikladno odloženo u zelenom okolišu.

Sada još uspješnije nastavljamo na realizaciji svih drugih zadaća iz komunalnog gospodarstva,

Direktor Dragan Blažević, dipl. ing. građ.

 

Naše djelatnosti

Poveznice

Općina Viškovo

Primorsko-goranska županija

Turistička zajednica Viškovo

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

Čistoća d.o.o. Rijeka

Autotrolej d.o.o. Rijeka

zakrpajto

 

 

 

Dokumenti

Više...

Vizija

Moderno organiziranom i osnovanom komunalnom tvrtkom prilagođenom novim uvjetima poslovanja, a po uspostavi svih komunalnih servisa, povećati standard, odgovornost i stručnu kvalitetu tvrtke Komunalno društvo Viškovo d.o.o., te unaprijediti kontrolu i efikasnost vršenja komunalnih poslova u skladu sa lokalnim, hrvatskim i europskim standardima, uz visoki stupanj društvene odgovornosti prema vlasniku, korisnicima usluga, lokalnom stanovništvu i radnicima tvrtke.

Više...
Više...

Misija

Kroz moderan komunalni servis usluga predanim radom svojih radnika i suradnjom sa javno upravom općine, mještana i poduzetnika, osigurati svima život u uređenom, ljepšem i zdravijem okruženju kroz održavanje čistoće i javnih površina i zelenila sukladno načelima održivog razvoja lokalne zajednice, poštujući zaštitu okoliša i zakonske propise.

Više...