Komunalno društvo Viškovo otvorilo 6 novih radnih mjesta

Komunalno društvo Viškovo koje je s radom započelo tijekom mjeseca ožujka, objavilo je sukladno planu poslovanja za 2016. godinu Natječaj za zapošljavanje ukupno 6 radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, čime će se omogućiti početak konkretnih poslovnih aktivnosti na terenu.

Planom rada društva početkom kolovoza 2016. godine preuzima se dio komunalnih usluga u okviru registrirane djelatnosti koje društvo može pružiti. Obavljati će se usluge održavanja groblja i zelenih površina na njemu sa čišćenjem groblja, održavanje ostalih javnih i zelenih površina sa čišćenjem, pranjem i zalijevanjem istih, te čišćenje poslovnih objekata Općine i pojedinih proračunskih korisnika, uz pružanje usluga trećim osobama po ugovoru ili narudžbi. Početkom zadnjeg kvartala preuzeti će se upravljanje novosagrađenim reciklažnim dvorištem sa pripadnim gospodarenjem odloženih odvojenih frakcija otpada i započeti aktivnosti oko uspostave ponovne uporabe otpada.

Kako bi se navedene aktivnosti realizirale u prvoj fazi planirano je zapošljavanje 6 radnika te je 01.07.2016. godine otvoren natječaj za popunu tri grupe radnih mjesta i to za komunalnog radnika 1-vrtlar, komunalnog radnika 2 (pometanje, zelene površine, održavanje cesta i javnih površina) sa tri izvršitelja i komunalnog radnika 2 (čistačica-spremačica) sa dva izvršitelja. Rad se zasniva na neodređeno vrijeme sa probnim radom od tri mjeseca i na njega se mogu prijaviti svi zainteresirani oba spola, koji udovoljavaju propisanim uvjetima.

Natječaj je službeno objavljen i na novim službenim mrežnim stranicama Komunalnog društva Viškovo d.o.o. www.kd-viskovo.hr , gdje su dane sve pojedinosti o Natječaju koji je objavljen i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Općine Viškovo.

Nove mrežne stranice su u probnom radu, a pružati će, pored aktualnosti i natječaja, sve podatke o radu i aktivnostima koje komunalno društvo provodi. Modernog su dizajna i omogućavaju lak i pregledan način dobivanja i pretraživanja svih potrebnih podataka o statusu i radu društva te su još jedan doprinos lakšoj i kvalitetnijoj komunikaciji komunalnog društva i korisnika njegovih usluga, odnosno svih mještana Općine Viškovo.