Prvi rezultati KD-Viškovo

Po provedenom natječaju Komunalno društvo Viškovo d.o.o. za početak, sukladno preuzetim poslovima, kadrovski se ekipiralo sa tri radnika. Zaposleni su komunalni radnik 1 – vrtlar, komunalni radnik 2 i komunalni radnik 2 – čistačica koji su početkom kolovoza započeli sa radom.
Uređene su i radne prostorije na groblju i to radni prostor sa tušem, vanjski kontejner i skladište kod niša.
Od poslova koje smo preuzeli sada se trenutno uređuje groblje Viškovo. Uredno se svaki dan čiste košare i obavljaju drugi poslovi čišćenja. Uređuju se staze i obrezuju živice, vrši se zalijevanje zelenih površina i obavlja košnja. Planirano je da se tijekom ovog i rujna mjeseca kompletno urede sve zelene površine, kako bi se pripremile za zimsko vrijeme.
Za rad se koriste novonabavljeni alati i strojevi i to: tri motorne kose, motorna pila, kosilica, škare, dva motorna puhaća i dvije ručne prskalice.
Prvi rezultati novog uređenja se već i vide.