Aktivnosti i aktualnosti iz rada Komunalnog društva Viškovo

Tijekom ljeta 2017. Komunalno društvo Viškovo u potpunosti se formiralo i s 14 zaposlenika obavljalo sve predviđene komunalne djelatnosti. Održavalo se i mjesečno čistilo preko 438.000 m2 javno prometnih površina i puteva, ispraznilo preko 600 košarica, uredilo u potpunosti javne zelene površine od kojih je 15 dječjih igrališta i parkova, 5 spomenika s okolišem te 15 zelenih javnih površina i oko 100 km prometnica. U tijeku je ponovljeni ciklus održavanja sukladno potrebama. Kontinuirano se održava i javna rasvjeta te je do sada zamijenjeno oko 260 svjetiljki.

Kroz održavanje vertikalne signalizacije izvršili smo preko 40 popravaka znakova te zamijenili 34 prometna znaka i 6 ogledala. Kroz sljedeći mjesec planirana je zamjena još 20-ak znakova i ogledala. Također, uz održavanje dječjih igrališta, održava se i urbana oprema na igralištima, koja se u posljednje vrijeme često devastira čime se usporava napredovanje u ostalim segmentima održavanja.

Kontinuirano se nastavlja s radom Reciklažnog dvorišta Viškovo na lokaciji u Marinićima. Do sada je u dvorištu zaprimljeno preko 400 raznih količina otpada koje dovoze mještani Viškova. Radi se o količinama koje su u kategoriji kućnog otpada i zaprimaju se u težinama do 200 kg svakih 6 mjeseci. Svaka količina posebne vrste otpada se važe i mještani je odlažu u za to predviđeni spremnik u reciklažnom dvorištu. Svaka vrsta otpada se posebno evidentira. Tako dopremljena količina zbrinutog otpada je za mještane Općine Viškovo besplatna.