Obavijest

Poštovani korisnici Reciklažnog dvorišta Viškovo.
Obavještavamo Vas da dana 24.12. na Badnjak i 31.12.2020. na staru godinu u popodnevnim satima reciklažno dvorište neće raditi od 17 do 20 sati i neće zaprimati otpad.
Komunalno društvo Viškovo d.o.o.