POKRETANJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

i upućivanju upita i poziva za dostavu ponuda za nabavu usluge najma košare za javnu rasvjetu, obrezivanje zelenila i prigodno ukrašavanje

  1. Evidencijski broj iz Plana nabave: BN-2021/5.
  2. Zakonska osnova za provođenje postupka nabave je članak Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br: 120/16) i Pravilnik o postupku jednostavne nabave od 19.06.2017. godine članak. 10 st.3.
  3. Odabrani postupak nabave: jednostavna nabava
  4. Prikupljanje ponuda je postupak nabave u kojem na temelju javno objavljenog poziva za prikupljanje ponuda svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.
  5. Poziv za javno prikupljanje ponuda objavljen je dana 19.02.2021. na ovim službenim internet stranicama naručitelja.

Dokumentaciju je moguće preuzeti na poveznici BN-2021/5