POKRETANJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

upućivanje upita i poziva za dostavu ponuda za nabavu usluge odvoza, mljevenja i prijevoza glomaznog otpada iz RED Viškovo

  1. Evidencijski broj iz Plana nabave: BN-2021/1.
  2. Zakonska osnova za provođenje postupka nabave je članak Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br: 120/16) i Pravilnik o postupku jednostavne nabave od 19.06.2017. godine članak. 10 st.3.
  3. Odabrani postupak nabave: jednostavna nabava
  4. Prikupljanje ponuda je postupak nabave u kojem na temelju javno objavljenog poziva za prikupljanje ponuda svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.
  5. Poziv za javno prikupljanje ponuda objavljen je dana 16.03.2021. na ovim službenim internet stranicama naručitelja.

Dokumentaciju je moguće preuzeti na poveznici BN-2021/1