Početkom ovog tjedna započeli smo proljetno uređivanje i košnju prometnica na području općine Viškovo.

Košnje obuhvaća ukupno 88,7 km nerazvrstanih cesta i 20,5 km županijskih i lokalnih cesta.

Provoditi će se na način da se paralelno kose glavni pravci i pojedini sektori košnje kako je prikazano na planu sektora košnji.

Dinamika se prilagođava vremenskim uvjetima a načelan terminski plan obuhvaća prvu košnju kroz peti i početak šestog mjeseca.

Molimo mještane za razumijevanje zbog kraćih ometanja u prometu u uvažavanju tako nastalih okolnosti.