PRIVREMENA OBUSTAVA ZAPRIMANJA OTPADA U RED VIŠKOVO

Poštovani korisnici usluga Reciklažnog dvorišta Viškovo, Sukladno potpisanom ugovoru Općine Viškovo sa KD Čistoća d.o.o. Rijeka, koja kao jedini pružatelj javne usluge prikupljanja otpada ujedno prema novim propisima, preuzima upravljanje Reciklažnog dvorišta Viškovo moramo pripremiti RED Viškovo za primopredaju novom upravitelju KD Čistoća d.o.o. Rijeka. Slijedom toga od dana 29. ožujka 2022. moramo izvršiti zatvaranje RED [...]