Objava natječaja za primanje tri radnika/ce u radni odnos na neodređeno vrijeme

IZMJENA ODLUKE O OBJAVI NATJEČAJA Prijave moraju biti dostavljene i zaprimljene u Upravi društva do 20.12.2023. u 10:00 sati. Izmjena odluke o natječaju_rok za predaju_11122023 ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA za primanje 3 radnika/ce u radni odnos na neodređeno vrijeme 1. Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2023. godinu raspisuje [...]