Plan rada i financijski plan poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2024 godinu