Čišćenje javnih površina i zgrada obuhvaća slijedeće radove i usluge:

 1. Čišćenje i pometanje javnih površina
 • Pometanje javno prometnih površina
 • Pražnjenje košarica s odvozom i zbrinjavanjem otpada
 • Pranje staklenih površina na autobusnim čekaonicama
 • Pranje površina visokotlačnom pumpom
 • Zimska služba i čišćenje snijega s nogostupa i javnih pješačkih površina i groblja

2. Čišćenje zgrada – poslovnih prostora Općine i udruga obuvaća poslove čišćenja za

 • Zgradu općinske uprave
 • Dom branitelja s uredima općinske uprave
 • Prostorije mrtvačnice i sanitarija na groblju Viškovo
 • Povremeno čišćenja Doma Marinići, Doma Marčelji i bivšu staru školu u Saršonima – vijećnicu
 • Prostorije knjižnice i čitaonice Halubajska zora
 • Zajednicu sportova