Općinsko vijeće Općine Viškovo je na 19. sjednici održanoj 16.09.2015. godine donijelo Odluku o osnivanju trgovačkog društva za komunalne djelatnosti pod nazivom Komunalno društvo Viškovo d.o.o. Od strane općinske uprave pokrenute su sve aktivnosti registracije pri Trgovačkom Sudu u Rijeci, formirana je Skupština društva, Nadzorni odbor, izabran direktor i dovršeno osnivanje društva dobivanjem rješenja trgovačkog Suda u Rijeci dana 31.03.2016. godine.

Društvo je započelo sa radom kao Komunalno društvo Viškovo društvo sa ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti (u nastavku: društvo).
Skraćena tvrtka društva je Komunalno društvo Viškovo d.o.o.
Sjedište: Vozišće 3, HR-51216 Viškovo
Registar trgovačkih društava Trgovački sud Rijeka, MBS 040358173,
MB 4525850, OIB 57661259388,
Temeljni kapital društva uplaćen u cijelosti iznosi 150.000,00 kn
Poslovna banka račun Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb
IBAN: HR4023900011100951382

Nadzorni odbor Društva sastoji se od 3 (tri) člana u sastavu:

Robert Simčić, dipl. oec., predsjednik,
Sanjin Vranković, struc. spec. ing. aedif., zamjenik predsjednika,
Vesna Mrša, dipl. oec., član.
Uprava Društva sastoji se od jednog člana-direktora Dragana Blaževića, dipl. ing. građ.

Provedene su sve inicijalne radnje upisa društva u nadležne registre i to:

05.04.2016. prema NKD-u 2007 društvo je svrstano u djelatnost: Skupljanje neopasnog otpada, Brojčana oznaka razreda: 3811

06.04.2016. izvršena je prijava društva u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje pod registarskim brojem obveznika 3072813242.

06.04.2016. izvršena je prijava direktora na radno mjesto u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje pod šifrom poslovnog subjekta 3000786884.

Preostala je obveza prijave u registar poreznih obveznika i poreza na dodanu vrijednost što će s obaviti unutar 15 dana po odabiru knjigovodstvenog servisa, koji će pratiti poslovanje društva.

Društvo je registrirano za djelatnosti detaljno nabrojane u Izjavi o osnivanju Komunalnog društva Viškovo d.o.o. od 16. rujna 2015., od koji se navode osnovne:

 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • tržnice na malo
 • održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • upravljanje grobljem
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • javna rasvjeta
 • djelatnost prijevoza otpada
 • djelatnost skupljanja otpada
 • gospodarenje otpadom
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
 • poslovi održavanja javnih cesta
 • ostali poslovi upravljanja javnim cestama
 • održavanje javnih garaža i parkirališta
 • usluge na parkiralištima i garažnim objektima
 • bojenje i izrada horizontalnih oznaka na cestama i parkiralištima
 • održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije te svjetleće prometne signalizacije u cestovnom prometu
 • obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • organiziranje sajmova, zabavnih parkova, koncerata
 • djelatnosti čišćenja zgrada, privatnih i poslovnih prostora
 • građenje, projektiranje i nadzor u hortikulturi
 • izvođenje hortikulturnih radova
 • prijenos, vuča i premještanje protupravno parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih vozila.

 

Zakon o trgovačkim društvima utvrđuje razdoblja i rokove izvješćivanja tako da za financijska izvješća podržava godišnje izvješćivanje kao osnovno i u skladu s rokovima iz Zakona o računovodstvu, Zakona o registru godišnjih financijskih izvješća i Zakona o reviziji.

Prema Zakonu o računovodstvu Komunalno društvo Viškovo d.o.o. trenutno spada u mikro, odnosno kasnije u male poduzetnike.

Oblik i sadržaj financijskih izvješća malih poduzetnika za međurazdoblje istovjetan je u skraćenom obliku onima za poslovnu godinu. Računi glavne knjige se kod polugodišnjeg obračuna ne zaključuju već se samo u bruto-bilanci iskazuje promet i stanje računa i ono se prenosi u obrazac Bilance i Računa dobiti i gubitka.

Sukladno članku 30. Izjave o osnivanju u sklopu svoje zadaće Uprava je posebno dužna u skladu sa zakonom i izjavom utvrđivati poslovnu politiku društva i donositi poslovne planove i programe, te se slijedom toga izrađuje ovaj financijski plan i plan rada za period od 06.04.2016. do 31.12.2016. godine.