Komunalno društvo Viškovo d.o.o.
za komunalne djelatnosti

Vozišće 3
HR-51216 Viškovo

UPRAVA

Marinići, Mučići 49

051 445 760

051 445 761

Kontakt forma


Popunjavanjem forme obrasca daje se privola za korištenje podataka sukladno provedbi opće uredbe o zaštiti podataka društva.

Djelatnici

Direktor
Direktor KD Viškovo

Kontakt forma