“Kroz moderan komunalni servis usluga predanim radom svojih radnika i suradnjom sa javno upravom općine, mještana i poduzetnika, osigurati svima život u uređenom, ljepšem i zdravijem okruženju kroz održavanje čistoće i javnih površina i zelenila sukladno načelima održivog razvoja lokalne zajednice, poštujući zaštitu okoliša i zakonske propise.“

Komunalno društvo Viškovo d.o.o. Viškovo osigurava siguran i kvalitetan komunalni servis na području Općine Viškovo kroz pružanje usluga održavanja javnih i zelenih površina, čišćenja i pranja javnih površina, održavanja grobljem, čišćenja i upravljanja poslovnim objektima, održavanja javne rasvjete i pratećih djelatnosti, redovnog i izvanrednog održavanje prometnica i vertikalne prometne signalizacije, građevinskog održavanja javnih površina i mjesnog groblja, zimske službe, održavanja dječjih igrala, prikupljanja i odlaganja komunalnog otpada i upravljanja reciklažnim dvorištem Viškovo te pružanja ostalih komunalnih usluga. Time se sredini u kojoj posluje društvo osigurava bolju kvalitetu življenja sadašnjim i budućim generacijama lokalnog stanovništva, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika svojih usluga, sve na načelima održivog razvoja lokalne zajednice, poštujući zaštitu okoliša i zakonske propise.