Održavanje javnih i zelenih površina sa čišćenjem i pranjem obuhvaća slijedeće radove i usluge:

1. Dječja igrališta, spomenici, ostale javne površine

 • Održavanje travnjaka sa poslovima čišćenja izgrabljivanja i odvoza otpadnog lišća i trave
 • Košnja i zalijevanje travnjaka, parkova i ostalih zelenih površina
 • Održavanje pošljunčanih terena sa čišćenjem
 • Ručno odstranjivanjem i tretiranje korova kemijskim sredstvima
 • Sječa granja i drveća sa odvozom
 • Održavanja stabala, grmova i živica
 • Obrezivanje, okopavanje, popunjavanje biljnim materijalom, vađenje ocvalog materijala
 • Zalijevanje zelenih površina i cvjetnih gredica

2. Javno prometne-površine

 • Košnja trave i odvoz biljnog materijala na odlagalište
 • Uništavanje korova
 • Uklanjanje samonikle vegetacije uz prometnice
 • Krčenje visokog raslinja , šiblja, grmova i stabla uz prometnice