Održavanje prometnica u dijelu održavanja postojećih znakova i prometnih ogledala, te ostale vertikalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama po nalozima Općine Viškovo.

Održavanje javne rasvjete kroz popravke rasvjetnih tijela, stupova i elektro mreže s otklanjanjem nedostataka preventivnim održavanjem, ophodnjama i popravcima po nalozima Općine Viškovo.