Ostale usluge i aktivnosti obuhvaćaju izradu stručnih elaborata u kojima će se utvrditi načini i dinamika preuzimanja ostalih komunalnih djelatnosti, posebice djelatnost gospodarenja otpadom sukladno prostorno planskim uvjetima i zakonskoj regulativi.
Pružale bi se usluge u pomoći organizacije uz manifestacije, dežurstava i postave ograda, te ostale usluge korisnicima proračuna i trećim subjektima, temeljem ugovora ili narudžbi.