Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16, 114/22) i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KD Viškovo, Direktor KD Viškovo donosi

Odluku o provođenju postupka jednostavne nabave za prikupljanja ponuda za nabavu posipača za zimsku službu za kamion B kategorije.

Rok za predaju : 22.11.2023.

Dokumentacija u prilogu