Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22) i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave KD Viškovo, Direktor KD Viškovo donosi Odluku o provođenju postupka jednostavne nabave za prikupljanje ponuda za nabavu benzinskog uređaja za iscrtavanje horizontalne signalizacije.

Rok za predaju ponuda: 11.07.2024. god. do 10,00h.