P1140741Reciklažno dvorište Viškovo, Marinići 145C u Radnoj zoni Marinići svečano je pušteno u rad 26.04.2017., od kada Komunalno društvo Viškovo d.o.o. upravlja i organizira njegov rad.

Korištenje dvorišta je omogućeno samo stanovnicima Općine Viškovo

Sukladno potpisanom ugovoru Općine Viškovo sa KD Čistoća d.o.o. Rijeka, koja kao jedini pružatelj javne usluge prikupljanja otpada ujedno prema novim propisima, preuzima upravljanje Reciklažnog dvorišta Viškovo izvršena je primopredaju novom upravitelju KD Čistoća d.o.o. Rijeka sa 08. travnjem 2022.

Zahvaljujemo svim dosadašnjim korisnicima i mještanima Općine Viškovo kao i upravi Općine Viškovo, s čijom suradnjom smo u proteklih 5 godina, kao jedini pružatelj usluge gospodarenja otpadom u reciklažnim dvorištima van javnih isporučitelja usluge, uspješno surađivali.

Kao zajednički rezultat zbrinuto je preko 1200 t raznog otpada, od čega 95% krupnog otpada, sigurno je i na ekološki prihvatljiv način i nije završilo neprikladno odloženo u zelenom okolišu.

Sada još uspješnije nastavljamo na realizaciji svih drugih zadaća iz komunalnog gospodarstva,

Direktor Dragan Blažević, dipl. ing. građ.

Info letak - Reciklažno Dvorište Viškovo
Prezentacija Reciklažno dvorište Viškovo

 

 

Komunalno društvo Viškovo d.o.o.