P1140741Reciklažno dvorište Viškovo, Marinići 145C u Radnoj zoni Marinići svečano je pušteno u rad 26.04.2017., od kada Komunalno društvo Viškovo d.o.o. upravlja i organizira njegov rad.

Korištenje dvorišta je omogućeno samo stanovnicima Općine Viškovo, uz predočenje osobne iskaznice. U njemu se mogu za njih besplatno zbrinjavati otpad koji se može dijelom ponovo upotrijebiti ili oporabiti, kao i odložiti razne problematične vrste otpada iz kućanstva, koje se konačno zbrinjavaju kod oporabitelja.

Radno vrijeme u kojem je reciklažno dvorište otvoreno za prijem otpada iz domaćinstva je utorkom i četvrtkom od 17 do 20 sati te srijedom i subotom od 9 do 13 sati.

U reciklažnom dvorištu nije dozvoljeno zbrinjavanje i odlaganje otpada od strane tvrtki, obrtnika, pojedinaca i drugih pravnih subjekata koji obavljaju djelatnost te su dužni otpad odlagati i zbrinjavati putem ovlaštenih prikupljača otpada.

Unaprijed razvrstani otpad u reciklažnom dvorištu mještanin Viškova – vlasnik otpada, sam odlaže u označene spremnike ili mjesta u boksovima razvrstane prema svakoj vrsti otpada.

Ondje je moguće zbrinuti otpadni papir i karton, otpadni metal, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni otpad, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema.

Ujedno je moguće odložiti problematičan otpad iz kućanstva: otpadna ulja i masti, fluorescentne i štedne žarulje, sredstva za čišćenje, kiseline, lužine, otapala, ambalaža od opasnih tvari, metalna ambalaža pod tlakom, boje i slično, otapala, kiseline, lužine, deterdženti.

Osim toga, mještani mogu zbrinuti i otpadne tonere, otpadne gume kao i građevni otpad iz kućanstva, odnosno samo onaj koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kilograma u šest uzastopnih mjeseci. To su primjerice: beton, cigle, crijep/pločice i keramika te ostaci građevinskih materijala nastali od manjih rušenja ili adaptacija kuća.

Dobrodošli!

Info letak - Reciklažno Dvorište Viškovo
Prezentacija Reciklažno dvorište Viškovo

 

 

Komunalno društvo Viškovo d.o.o.