USLUGE

Održavanje javnih i zelenih površina

Održavanje javnih zelenih površina i površina uz ceste obuhvaća slijedeće radove i usluge:

 1. Javne zelene površine
 • Održavanje travnjaka – košnja, pljevljenje, prozračivanje, nadosijavanje, prihrana, čišćenje, izgrabljavanje, odvoz viška zelenog otpada na deponij
 • Zalijevanje travnjaka, parkova i ostalih zelenih površina
 • Održavanje pošljunčanih terena sa čišćenjem
 • Ručno odstranjivanje i tretiranje korova kemijskim sredstvima
 • Orezivanje i uklanjanje stabala sa odvozom viška materijala na deponij
 • Pljevljenje, okopavanje, orezivanje, prihrana grmova, živica, trajnica
 • Dobava i sadnja bilja
 • Uređenje, održavanje i zalijevanje cvjetnih gredica
 • Održavanje staza i slobodnih površina
 • Zaštita bilja
 • Održavanje sustava navodnjavanja na zelenim površinama
 1. Zelenilo uz prometnice
 • Košnja trave i korova uz prometnice
 • Tretiranje korova kemijskim sredstvima
 • Uklanjanje samonikle vegetacije uz prometnice
 • Krčenje visokog raslinja ,šiblja, grmova i stabala uz prometnice
 1. Održavanje dječjih igrala i opreme
 • Zemljani radovi, rušenja, demontaže
 • Ličenja klupa, dječjih igrala, ograda
 • Popravak oštećenih dijelova klupa i igrala
 • Montaža novih klupa, igrala, ograda

Čišćenje javnih površina i zgrada

Čišćenje javnih površina i zgrada obuhvaća slijedeće radove i usluge:

 1. Održavanje čistoće javnih površina i cesta s čišćenjem, pražnjenjem košarica, pometanjem i zimskom službom
 • Pometanje javno prometnih površina
 • Pražnjenje košarica s odvozom i zbrinjavanjem otpada
 • Pranje staklenih površina na autobusnim čekaonicama
 • Pranje površina visokotlačnom pumpom
 • Zbrinjavanje otpada sa javnih površina
 • Zimska služba i čišćenje snijega s nogostupa i javnih pješačkih površina i groblja
 1. Čišćenje zgrada – poslovnih prostora Općine i udruga obuhvaća poslove čišćenja za:
 • Zgradu općinske uprave
 • Dom Hrvatskih branitelja s uredima općinske uprave
 • Prostorije mrtvačnice i sanitarija na groblju Viškovo
 • Čišćenje senzorne sobe u sklopu OŠ Sv. Matej
 • Povremeno čišćenje prostora Naručitelja u zgradama na Marinićima, Marčeljima i Saršonima
 • Prostorije knjižnice i čitaonice Halubajska zora, središnja knjižnica Marinići i ogranak Viškovo
 • Prostore Zajednice sportova

Održavanje groblja

Održavanje groblja podrazumijeva hortikulturne radove, redovno čišćenje, bravarske, elektro i vodoinstalaterske radove:

 1. Održavanje čistoće na groblju
 • Ručno čišćenje i izgrabljavanje površina
 • Pražnjenje košarica za otpatke
 • Održavanje čistoće spomen obilježja
 • Pojačana čišćenja površina groblja u vrijeme praznika
 • Hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika
 1. Hortikulturni radovi
 • Košnja travnatih površina sa sakupljanjem biljne mase i odvozom na deponij
 • Prignojavanje travnjaka, tretiranje herbicidima, dosijavanje
 • Održavanje biljnog materijala – stabala, grmlja, živice i cvjetnih gredica
 • Popunjavanje biljnim materijalom i sadnja novog bilja
 • Uređenje perena i penjačica
 • Orezivanje i uklanjanje stabala sa odvozom viška materijala na deponij
 • Tretiranje korova kemijskim sredstvima
 • Zalijevanje gumenim crijevom
 • Zaštita bilja
 • Bravarski radovi
 • Elektroinstalaterski radovi
 • Vodoinstalaterski radovi
 • Ostali radovi prema narudžbi

Održavanje javne rasvjete i vertikalne prometne signalizacije

Održavanje javne rasvjete kroz popravke rasvjetnih tijela, stupova i elektro mreže s otklanjanjem nedostataka preventivnim održavanjem, ophodnjama i popravcima po nalozima Općine Viškovo. Radovi obuhvaćaju i hitne intervencije na popravcima kvarova po nalogu Općine Viškovo.

Održavanje vertikalne prometne signalizacije u dijelu održavanja postojećih znakova i prometnih ogledala, te ostale vertikalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama po nalozima Općine Viškovo.

Ostale usluge i aktivnosti

Redovno održavanje poslovnih prostora i održavanje elektroinstalacija prostora uprave i objekata u vlasništvu Općine Viškovo

Redovno održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Viškovo uključuje građevinske i obrtničke radove, te održavanje elektroinstalacija prostora uprave i objekata u vlasništvu Općine Viškovo.

 

Usluge uz manifestacije

Prigodno ukrašavanje Općine Viškovo, postavljanje i skidanje prigodne iluminacije i dekoracije, te paljenje i gašenje prigodne dekoracije za blagdane i karneval.
Usluge dizanja i spuštanja zastava u dane državnih praznika i blagdana.
Postava metalnih rampi prigodom održavanja manifestacija i događanja u organizaciji Općine Viškovo.

 

Distribucija, manji popravci i kontinuirano održavanje bicikli iz Halubike sustava u Općini Viškovo

 

Razne usluge i poslovi prema ukazanoj potrebi Općine Viškovo

Ostale usluge i aktivnosti obuhvaćaju razne poslove prijevoza arhivskog materijala, opreme, odvoz rashodovanih stvari i svi radovi prema ukazanoj potrebi.