“Moderno organiziranom komunalnom tvrtkom s uspostavom svih komunalnih servisa, povećavati standard, odgovornost i stručnu kvalitetu tvrtke Komunalno društvo Viškovo d.o.o. te unaprijediti komunalne poslove u skladu sa najboljom praksom i težnjom prema lokalnim, hrvatskim i europskim standardima, uvažavajući visoki stupanj društvene odgovornosti prema vlasniku, korisnicima usluga, lokalnom stanovništvu i radnicima tvrtke.”

Modernim metodama organizacije Komunalnog društva Viškovo d.o.o. u svakodnevnom radu dostizati zavidnu profesionalnu razinu i položaj kvalitetnog pružatelja širokog spektra komunalnih usluga na području Općine Viškovo, a u okviru ekonomske efikasnosti i šire. Postati cijenjen subjekt u općini i postići izvrsnost u primjeni najnovijih dostignuća prema dostupnoj praksi i tehnologiji, uvažavajući načela organizacije i provedbe komunalnog sustava, poštujući i provodeći sve odluke vlasnika i osnivača komunalnog društva, Općine Viškovo. Uspjeh poslovanja pojačano usmjeriti na zadovoljstvo svih korisnika usluga i lokalnog stanovništva, svim zainteresiranim društvenim skupinama i pojedincima, poštujući njihove želje za održavanjem javnih površina te pružanju potrebnih komunalnih usluga na kvalitetan i ekološki prihvatljiv način. Provedbu osigurati preko rukovoditelja i svih radnika uz izgradnju klime suradnje, povjerenja i pripadnosti Komunalnom društvu Viškovo d.o.o. i Općini Viškovo. Voditi brigu o interesima i potrebama radnika društva u suradnji sa djelatnicima javne uprave Općine Viškovo, uz njihovo uključivanje u kreiranje poslovnih procesa i aktivnosti Društva. Svoj položaj u sredini u kojoj poslujemo graditi u tijesnom odnosu s našim korisnicima usluga, dobavljačima, udrugama i pojedincima. Svojom stručnošću, edukacijom i poslovnom odgovornošću utjecati na sve subjekte i poticati ih u njihovoj odgovornost za komunalno uređen, čist i održiv okoliš Općine Viškovo.