Održavanje prometnica započeti će u dijelu održavanja postojećih znakova i prometnih ogledala, te postojeće vertikalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama.

Održavanje javne rasvjete planira se preuzeti u 2017., a u tekućoj godini analizirati će se sve potrebne aktivnosti, izraditi planovi, definirati cijene i izvršiti pripreme za preuzimanje usluge.