Podjela individualnih zelenih spremnika za miješani komunalni otpad – obavijest o radnom vremenu na Staru godinu 31.12.2020.
 
Obavještavaju se korisnici koji su uz račun KD-a Čistoća za studeni dobili i kupon za preuzimanje spremnika da će spremnik moći preuzeti na lokaciji saniranog odlagališta neopasnog otpada Viševac, Kapiti bb (od rotora kod Plodina u smjeru nove ceste D 427) dana 31.12.2020. u skraćenom radnom vremenu od 10 do 14 sati.